19/52

2.10. Dokumentu pievienošana iepirkuma datiem

Šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Aktuālie iepirkuma dokumenti ir ievietojami iepirkuma dokumenti (piemēram, nolikums, instrukcija, Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD), iepirkuma līguma projekts, vispārīgās vienošanās projekts) u.c., kuros ir noteiktas atlases un kvalifikācijas prasības iepirkuma pretendentiem vai kandidātiem, prasības piedāvājumu vai pieteikumu saturam un noformējumam, ir sniegta informācija par iepirkuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem un paredzamā iepirkuma līguma būtiskākajiem noteikumiem u.c. veida informācija, kuru apjoma dēļ iespējams norādīt citos attiecīgā iepirkuma šķirkļos.

Iepirkuma dokumenti tiek pievienoti iepirkuma sagataves šķirklī Dokumenti.

  • Izvēršamajā blokā Aktuālie iepirkuma dokumenti uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

  • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet dokumenta nosaukumu.

  • Pēc tam nospiediet pogu Izvēlēties datni. Sameklējiet datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

  • Pēc tam, kad augšupielādes darbība veiksmīgi pabeigta, datnes nosaukums redzams sarakstā, un statuss ir Veiksmīgi augšupielādēts.

  • Nospiediet pogu Saglabāt.

  • Izvēršamajā blokā Iepirkuma dokumenti redzams pievienotās datnes nosaukums.

Iepirkuma dokumentu pievienošana

Iepirkuma dokumenti