15/52

2.6. Iepirkuma termiņu informācijas norādīšana

Lai papildinātu iepirkuma sagataves datus un ievadītu informāciju par iepirkuma termiņiem, atveriet konkrētā iepirkuma sagataves šķirkli Pamatdati, izvērsiet bloku Termiņi un atbilstošajos laukos norādiet:

  • iepirkuma izsludināšanas datumu;

  • ieinteresēto personu sanāksmes datumu;

  • pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņu;

  • dokumentācijas izsniegšanas termiņu;

  • pieteikuma/piedāvājuma atvēršanas termiņu.

Datumu ievadi varat veikt divējādi:

  • ierakstot datumu manuāli šajā situācijā pievērsiet uzmanību datuma pieraksta formātam dd.mm.gggg;

  • uzklikšķinot uz vajadzīgā datuma kalendārā – šajā situācijā kalendārā īpaši tiks izgaismots datums, kas noteikts normatīvajos aktos kā minimālais termiņš. ~~ image22.png

Lai ievadītu laiku, sāciet to rakstīt ievades lodziņā, tad notiks meklēšana sarakstā un konkrēto vērtību varēsiet atrast ātrāk.

Pievērsiet uzmanību, ka ieinteresēto personu sanāksmes datumus var pievienot vairākus, izmantojot saspraudes ikonu.~~ image23.png

Ja tika ievēroti visi normatīvajos aktos noteiktie minimālie termiņi un datu ievadē nav pieļautas kļūdas, pēc datu saglabāšanas formas augšējā daļā ir redzams sistēmas paziņojums Iepirkuma sagatave veiksmīgi atjaunota.

Informācija par iepirkuma termiņiem

Pēc sanāksmes laika izvēles no saraksta to var arī labot, ieklikšķinot lodziņā un ierakstot vajadzīgo manuāli.

Pamatdati

Termiņi