2. nodaļa.
Pircēja profils e-konkursu apakšsistēmā