Saturs

1. Darba sākšana e-konkursu apakšsistēmā

2. Pircēja profils e-konkursu apakšsistēmā

3. Iepirkuma dati e-konkursu apakšsistēmā

4. PIL 9. panta iepirkuma izsludināšana, pārtraukšana, vērtēšana un līgumu slēgšana

5. Dinamiskā iepirkumu sistēma e-konkursu apakšsistēmā

6. Cita noderīga papildu informācija

7. Pašpārbaudes tests