Saturs

1. Darba sākšana e-konkursu apakšsistēmā

2. Iepirkuma dati e-konkursu apakšsistēmā

3. Darbs ar iepirkuma prasībām un kritērijiem

4. Iepirkuma izsludināšana, grozījumi, pārtraukšana, sēdes

5. Iepirkumu vērtēšana sistēmā un līgumu slēgšana

6. Pašpārbaudes tests