78/132

4.12. Saņemto piedāvājumu atvēršana

Lai skatītu un pēc tam izvērtētu atsūtīto piedāvājumu datus, sistēmā veiciet šādas secīgas darbības:

  • Reģistrējieties atvēršanas sanāksmei.

  • Atklājiet atvēršanas sanāksmi.

  • Parakstiet neieinteresētības paziņojumu.

Pēc šo darbību veikšanas, šķirklī Piedāvājumi uzklikšķinot uz pretendenta nosaukuma hipersaites, iespējams detalizēti apskatīt pretendenta piedāvājumu.

Pēc tam nepieciešams ģenerēt un publicēt finanšu piedāvājumu apkopojumu un atvēršanas sanāksmes protokolu.

Pēc šo darbību veikšanas visi interesenti (gan autentificēti, gan neautentificēti lietotāji) varēs dokumentus apskatīt.

Saņemto piedāvājumu atvēršana

Ņemiet vērā, ka sistēmas izveidoto finanšu piedāvājuma apkopojumu nevar labot un aizstāt ar citu dokumentu.

Atvēršanas sanāksme

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Atvēršanas protokols