5/132

1.2. Organizācijas reģistrēšanās EIS sistēmā

Lai izmantotu e-konkursu apakšsistēmu, sistēmā EIS vēl nereģistrēti lietotāji veic šādas darbības:

  • reģistrēšanos EIS;

  • savas organizācijas datu sakārtošanu, t.i., izveido lietotājus un piešķir tiesības strādāt ar e-konkursu apakšsistēmu.

Lai reģistrētos sistēmā EIS, pasūtītājam jāaizpilda un jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā:

  • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un sākotnējā administratora pilnvarojums (tas jāparaksta pasūtītāju pārstāvēt tiesīgai personai);

  • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājums (tas jāparaksta pasūtītāju pilnvarotajam atbildīgajam administratoram).

Reģistrācijas veidlapas atrodamas EIS sākumlapas sadaļā Reģistrācijas informācija: Reģistrācijas veidlapas

Pēc veidlapu aizpildīšanas tās jāiesniedz VRAA. Iesniegt iespējams gan:

  • papīra formā;

  • elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv

Pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas VRAA atbildīgās personas reģistrē organizāciju kā EIS dalībnieku un izveido lietotāju ar lomu Pasūtītāja administrators. Pasūtītāja administrators savā e-pastā saņem pieejas datus sistēmai – lietotāja vārdu, paroli un kodu karti.

Reģistrēšanās EIS

Reģistrācijas veidlapas

Pasūtītāja administrators