30/52

4.3. Ārpus sistēmas notikušas sēdes balsojuma rezultātu un protokola pievienošana

Ja sēde jau ir notikusi ārpus sistēmas, balsošana veikta un rezultāti jau ir atspoguļoti protokolā, sistēmā jāievada balsojuma rezultāti un jāpievieno protokola kopija, kas ir parakstīta papīra formātā un ieskenēta.

Lai to veiktu:

 • Atveriet konkrētās iepirkuma sagataves šķirkli Sēdes.

 • Sameklējiet sēdi, kurai ievadīsiet balsošanas rezultātus, un uzklikšķiniet uz tās numura.~~ image49.png

 • Izvēršamajā blokā Sēdes pamatdati nospiediet pogu image50.png .

 • Uznirstošajā logā Vēsturiskas sēdes balsojuma rezultāti nospiediet atbilstošo pogu Nobalsots par vai Nobalsots pret.~~ image51.png

 • Ja process noritēja veiksmīgi loga augšpusē redzams paziņojums, ka dati veiksmīgi saglabāti.

 • Aizveriet uznirstošo logu un nospiediet pogu image52.png . Sēdes statuss tiek mainīts uz image53.png .

 • Lai pievienotu protokolu, kas ir iepriekš jāsagatavo kā elektroniska formāta datne, izvēršamajā blokā Protokols uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Dokumenta uzturēšana, kura laukā Nosaukums ierakstiet dokumenta nosaukumu.

 • Nospiediet pogu Izvēlēties datni, sameklējiet to un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

 • Tagad protokola kopija ir augšupielādēta sistēmā un sarakstā redzams pievienotā protokola nosaukums, kā arī statuss Veiksmīgi augšupielādēts.

 • Nospiediet pogu Saglabāt.

 • Izvēršamajā blokā Protokols redzama pievienotā datne un lejupielādes ikona.~~ image54.png

Balsojuma rezultātu un sēdes protokola manuālā pievienošana

Balsojuma rezultāti

Protokols