62/132

4.3. Iepirkuma pamatdati

4.3.1. Vispārējie norādījumi par iepirkuma datu papildināšanu

Lai iepirkuma informācija būtu pārskatāmāka, iepirkuma sagataves šķirklī Pamatdati informācija ir izkārtota šādos izvēršamos/sakļaujamos blokos:

  • Iepirkuma pamatdati

  • Pasūtītājs

  • Iepirkuma priekšmets

  • Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi

  • Termiņi

  • Cita informācija

  • Noslēguma ziņojums vai lēmums par rezultātiem

  • Iepirkuma process

Izvēršamajos blokos Iepirkuma pamatdati un Pasūtītājs tiek atspoguļota e-konkursu administratora ievadītā informācija, veidojot iepirkuma sagatavi. Iepirkumu komisijas sekretāram jāievada informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi, kā arī jānorāda paredzamie termiņi un datumi.

image148.png

Uzdevumu papildināt iepirkuma pamatdatus saņem lietotājs, kurš norādīts kā Iepirkuma komisijas sekretārs.

Iepirkuma pamatdati

Pasūtītājs