61/132

4.2. Iepirkuma komisijas veidošana

Tā kā iepirkuma informācija būs pieejama tikai iepirkuma komisijas locekļiem, tad nākamās darbības, kas sistēmā jāveic e-konkursu administratoram, ir šādas:

  • jāizveido iepirkuma komisija;

  • jāinformē iepirkuma komisijas sekretārs par nepieciešamību papildināt iepirkuma datus.

Lai norādītu iepirkumu komisijas sastāvu:

  • Atveriet iepirkuma sagataves šķirkli Iepirkumu komisija.

  • Nospiediet pogu ar lupu.~~ image20.png

  • Kļūst pieejams saraksts ar jūsu organizācijas e-konkursu apakšsistēmas lietotājiem. Uzklikšķiniet uz bultiņas lietotājvārda kreisajā pusē un izvēlieties, kāda būs konkrētās personas loma komisijas sastāvā.~~ image21.png ~~ Ja sarakstā nevarat atrast kādu no savas organizācijas darbiniekiem, sazinieties ar savas organizācijas lietotāju, kuram ir loma Pasūtītāja administrators.~~Ja e-konkursu administrators ir arī Pasūtītāja administrators, tad šis lietotājs var pievienot jaunu organizācijas lietotāju, uzklikšķinot uz ikonas image22.png .

  • Pēc iepirkuma komisijas norādīšanas jāinformē iepirkuma komisijas sekretārs par nepieciešamību papildināt iepirkuma datus. Lai sekretārs saņemtu šo uzdevumu, nospiediet pogu Paziņot sekretāram.

  • Izvēršamajā blokā Lēmumi par komisiju uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas un veiciet nepieciešamās darbības, lai pievienotu rīkojuma dokumentu par komisijas izveidi.

Pēc iepirkuma pamatdatu un iepirkuma komisijas norādīšanas sistēmā ir jau izveidota iepirkuma darba vide.

Iepirkuma komisijas izveide

Sistēmā iepirkuma komisijas veidošanas process iepirkuma procedūrai un citiem iepirkuma veidiem ir analogs.

Iepirkumu komisija

Paziņot sekretāram