29/52

4.2. Jaunas ārpus sistēmas notikušas sēdes pievienošana

Pēc nodošanas balsošanai tiek izsludināta sēde, kurā tiek lemts, vai iepirkuma projekta dati pašreizējā redakcijā ir izsludināmi.

Lai pievienotu datus par jau notikušu iepirkuma komisijas sēdi, t.i., norādītu, ka balsošana jau notikusi:

  • Atveriet konkrētās iepirkuma sagataves šķirkli Sēdes.

  • Izvēršamajā blokā Sēdes projekts uzklikšķiniet uz hipersaites Izveidot jaunu sēdes projektu.

  • Izvēršamajā blokā Sēdes pamatdati ierakstiet vai, izmantojot bultiņas, izvēlieties sēdes numuru, laukā Balsojums atzīmējiet, ka ir Notikusi sēde (balsojumi ārpus sistēmas), kā arī norādiet notikušās sēdes sākuma un beigu datumu un laiku.~~ image47.png

  • Nospiediet pogu Saglabāt.

  • Izvēršamajā blokā Sēdē izskatāmie jautājumi redzams apraksts balsojuma motīvam – Iepirkuma dokumentācijas (pirmreizējā, kopumā) apstiprināšana.

  • Pēc tam nospiediet pogu Pievienot sēdi.

  • Tiek atvērts sistēmas brīdinājums, ka sēde ir norādīta kā vēsturiska, tāpēc tās statuss pēc izsludināšanas automātiski mainīsies uz Balsošana beigusies. Nospiediet pogu Turpināt.

Tagad dati par ievadīto ārpus sistēmas notikušo sēdi atrodami šķirkļa Sēdes izvēršamajā blokā Balsošana beigusies.

image48.png
Jaunas ārpus sistēmas notikušas sēdes datu ievade

Ja tiek atvērts jau iepriekš izveidots sēdes projekts, sistēmas izveidotais izskatāmais jautājums ir jāiekļauj sēdē, uzklikšķinot uz Iekļaut sēdē ikonas.

Ārpus sistēmas notikusi sēde

Balsošana beigusies