13/132

2.4. Dokumentu pievienošana publikācijas datiem un publicēšana

Visus ar publikāciju saistītos dokumentus, piemēram, nolikumu, skaidrojumu , pieņemto lēmumu vai līgumu varat pievienot šķirklī Dokumenti. Izvēršamie bloki attiecīgiem dokumentiem kļūs pieejami atkarībā no publikācijas statusa

Lai pievienotu datni:

  • Atveriet publikācijas šķirkli Dokumenti.

  • Uzklikšķiniet uz izvēršamā bloka Aktuālie iepirkuma dokumenti nosaukuma un tad uz pluszīmes ikonas.

  • Uznirstošajā logā Dokumeta uzturēšana ierakstiet dokumenta nosaukumu.

  • Nospiediet pogu Pievienot failu (Choose File), sameklējiet datnes atrašanās vietu, uzklikšķiniet uz tās nosaukuma un nospiediet pogu OK.

Izvēlētā datne redzama sarakstā, un tās statuss ir Veiksmīgi augšupielādēts. Apstipriniet veikto darbību, nospiežot pogu Saglabāt.

Pēc datnes pievienošanas veiciet publicēšanu – šķirkļa Pamatdati apakšējā daļā nospiediet pogu Saglabāt un publicēt. Sistēmas brīdinājuma logā nospiediet pogu Turpināt.

Dokumentu pievienošana un publicēšana

Publikācijas status tiek mainīts uz Izsludināts.

Dokumentu pievienošana