124/132

5.29. Pieteikumu darbam DIS apstrāde

Lai veiktu pieteikuma vērtēšanu, sākotnēji iepirkumu komisijas locekļiem jāparaksta neieinteresētības paziņojums. Iepirkuma šķirklī Iepirkumu komisija var apskatīties, vai iepirkumu komisijas dalībnieki ir parakstījuši neieinteresētības apliecinājumu DIS piedāvājumos. Izvēršamajā blokā Iepirkumu komisijas apliecinājumi par neieinteresētību DIS piedāvājumos saraksta veidā redzams datums un laiks, kad parakstīta neieinteresētība, kā arī komisijas dalībnieka vārds, uzvārds.

Apskatīt iesniegtos DIS pieteikumus var gan šķirklī Piedāvājumi, gan šķirklī Dokumenti. Atveriet iepirkuma šķirkļa Dokumenti izvēršamo bloku DIS pieteikumi, uzklikšķinot uz hipersaites dokumenti. Saraksta veidā redzami iesniegti DIS pieteikumi, kā arī informācija par pretendentu, datumu, līdz kuram jāveic vērtēšana, un vai vērtējums ir jau nosūtīts.

Pēc DIS pieteikumā pievienoto dokumentu izvērtēšanas:

  • lai uzreiz nosūtītu pozitīvu vērtējumu, nepievienojot datni, uzklikšķiniet uz image160.png ikonas. DIS pieteikums nonāks statusā – Ir kvalificējies DIS, un Piegādātājs saņems paziņojumu par iesniegtā pieteikuma rezultātiem;

  • ja pieteikumu novērtējāt pozitīvi un vēlaties nosūtīt atbildi, pievienojot datni, uzklikšķiniet uz image161.png ikonas, pievienojiet datni nospiediet pogu image162.png ;

  • ja nepieciešams Kandidātam nosūtīt jautājumu vai arī pieteikums tiek noraidīts, uzklikšķiniet uz image163.png ikonas. Negatīva rezultāta gadījumā DIS pieteikuma vērtēšanas rezultāta loga izvēršamajā blokā DIS piedāvājuma vērtēšana uzklikšķiniet uz image164.png ikonas. Savukārt jautājuma nosūtīšanas gadījumā vērtējuma norāde nav nepieciešama. Pievienojiet datni un nospiediet pogu image162.png .

Pēc vērtējuma nosūtīšanas laukā Vērtējums nosūtīts redzams nosūtīšanas datums.

Visu DIS pieteikumu vērtēšanas rezultāti redzami izvēršamajā blokā DIS Pieteikumu vērtēšanas rezultāti, kā arī šķirklī Piedāvājumi.

Pieteikumu darbam DIS apstrāde

Ja pieteikums ir novērtēts pozitīvi, kandidāts jāpievieno DIS.

Pieteikums darbam DIS

Ir kvalificējies DIS