70/132

4.8. Iepirkuma prasības un kritēriji

4.8.1. Prasību veidošanas principi

Pretendents savu piedāvājumu sistēmā veidos, aizpildot prasību formas. Sākotnēji pasūtītājam šīs prasības ir sistēmā jādefinē.

Prasību definēšana tiek veikta konkrētās iepirkuma sagataves šķirklī Prasības.

Šajā šķirklī redzami prasību izvēršamie bloki:

  • Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības

  • Tehniskā piedāvājuma prasības

  • Finanšu piedāvājuma prasības

  • Citas prasības

Prasības, protams, ir atšķirīgas, un tās nosaka iepirkuma priekšmets, bet visos izvēršamajos blokos prasību pievienošana notiek pēc vienota principa:

  • Vispirms izvērsiet prasību bloku.

  • Uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image38.png

  • Uznirstošajā logā norādiet konkrētus datus un saglabājiet tos, nospiežot pogu Saglabāt.

Prasību veidošanas principi

Izvēršamajā blokā  Citas prasības sistēma ģenerē prasību, kura nav rediģējama. Ja izvēles metode ir tikai zemākās cenas vai izmaksu vērtēšana, tad finanšu piedāvājuma prasību izvēršamajā blokā jau redzama izveidotā prasība, kuru var precizēt.

Prasību definēšana

Prasību pievienošana