73/135

4.8. Iepirkuma prasības un kritēriji

4.8.2. Prasības ar sagatavotām veidnēm

Apskatīsim tādas prasības veidošanu, kas paredz, ka pretendentam ir jāaizpilda speciāla pasūtītāja sagatavota veidne.

Šādā situācijā:

 • Sagatavojiet veidni.

 • Izveidojiet prasības sagatavi un pievienojiet veidni.

Lai to veiktu:

 • Konkrētās iepirkuma sagataves šķirklī Prasības izvērsiet vajadzīgo prasību bloku un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Ierakstiet prasības nosaukumu.

 • Laukā Paskaidrojums pievienojiet prasības aprakstu, ierakstot vai iekopējot to no jau sagatavota dokumenta.

 • Laukā Prasība attiecas norādiet, vai tā attiecināma uz visām iepirkuma daļām, vai tikai uz atsevišķām daļām. Ja norādīsiet, ka prasība attiecināma tikai uz atsevišķām daļām, tad pēc tam konkretizējiet, uz kuru daļu, norādot tās nosaukumu.

 • Izvēršamajā blokā Dokumenta pievienošana norādiet, ka obligāti jāpievieno viena datne, kā arī norādiet datnes tipu.

 • Pēc tam nospiediet pogu Saglabāt un pievienot dokumentu.

 • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet veidnes nosaukumu, pēc tam izvēršamajā blokā Datnes nospiediet pogu Izvēlēties failu (Choose file).~~ image42.png

 • Sameklējiet sagatavoto veidni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

 • Sarakstā redzams augšupielādētās datnes nosaukums un statuss Veiksmīgi augšupielādēts.~~ image43.png

 • Lai saglabātu ievadītos datus, nospiediet pogu Saglabāt.

 • Tagad pie dokumentu veidnēm redzams pievienotās veidnes nosaukums.~~ image44.png

 • Lai saglabātu prasības datus, nospiediet pogu Saglabāt.

Prasības ar sagatavotām veidnēm

Dokumentu veidnes

Prasība attiecas

Dokumenta pievienošana