56/132

3.24. Līgumu slēgšana un vērtēšanas pabeigšana

Kad, pēc likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa notecējuma, iepirkuma līgums ir parakstīts, pasūtītājs par to norāda sistēmā un ievieto attiecīgi iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

  • Atveriet šķirkli Dokumenti un izvērsiet bloku Līgumi.~~ image132.png

  • Uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas. Tiek atvērts uznirstošais logs Dokumenta uzturēšanas, kurā laukā Nosaukums ierakstiet dokumenta nosaukumu.

  • Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ir publicējams.

  • Norādiet pretendentu, pretendenta piedāvājumu, piedāvājuma daļu un pievienojiet sarakstam.~~ image133.png

  • Pēc tam izvēlieties noslēgšanas datumu.

  • Ierakstiet līgumcenu un norādiet valūtu.

  • Ieteicams pievienot arī citu informāciju, piemēram, reģistrācijas numuru un datumu, līguma sākuma un beigu datumu, ja tāda ir zināma.

Lai pievienotu sagatavoto līguma datni, nospiediet pogu Izvēlēties datni.

  • Sameklējiet datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

  • Lai datne būtu publiski pieejama, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ir publiska.

  • Nospiediet pogu Saglabāt un publicēt un atvērtajā paziņojuma logā nospiediet pogu Turpināt.

Ja nepieciešams, sagatavoto līgumu iespējams nosūtīt uz E-adresi – atveriet dokumenta ieraksta rindiņu un logā Dokumenta uzturēšana nospiediet pogu Nosūtīt uz e-adresi. Detalizētāku skaidrojumu, kā veikt šo darbību, skatiet 3.13. Dokumentu nosūtīšana uz E-adresi.

Līguma_slēgšana

Lai mainītu iepirkuma statusu uz Uzsākta līguma slēgšana, izmantojiet šķirkļa Pamatdati pogu Pabeigt vērtēšanu.

Lai mainītu iepirkuma statusu uz Līgums noslēgts, izmantojiet šķirkļa Pamatdati pogu Noslēgt līgumu.

Noslēgt līgumu

Pabeigt vērtēšanu