76/132

4.10. Dokumentu nosūtīšana uz E-adresi

Lai EIS varētu izmantot E-adresi, pasūtītājam:

  • jāreģistrē E-adrese;

  • jāaktivizē E-adreses konts;

  • jānorāda E-adrese organizācijas profilā. image82.png

Detalizēts skaidrojums par E-adresi:

https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam

https://www.latvija.lv/Lvp/BUJEadrese

Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi ir iespējama, ja:

  • dokumenta statuss ir reģistrēts;

  • dokumenta veids – pretendentu jautājumi, komisijas atbildes un skaidrojumi, jautājumi/paziņojumi pretendentiem, pretendentu skaidrojumi, paziņojumi par aritmētisko kļūdu labojumiem, atbildes par aritmētisko kļūdu labojumiem, rezultātu paziņojumi pretendentiem, līgumi, sūdzības, kontrolējošās institūcijas informācijas pieprasījumi un komisijas atbildes kontrolējošo institūciju informācijas pieprasījumiem.

Lai EIS reģistrētu dokumentu nosūtītu/pārsūtītu uz E-adresi, veiciet šādas darbības.

  • Dokumenta ieraksta rindiņā uzklikšķiniet uz image83.png vai image84.png ikonas.

  • Tiek atvērts logs Dokumenta uzturēšana, kurā nospiediet pogu image85.png

  • Uznirstošā loga Dokumenta nosūtīšana uz e-adresi izvēršamajā blokā Nosūtīšana adresātiem atzīmējiet izvēles rūtiņu adresāta rindiņas sākumā, image86.png vai, ja nepieciešams, ierakstiet adresi izvēršamā bloka Nosūtīšana uz papildus e-adresēm laukā image87.png un pievienojiet adresi sarakstam, uzklikšķinot uz saspraudes ikonas.

  • Nospiediet pogu Nosūtīt uz e-adresi.

Dokumenta rindiņas laukā DIV statuss redzams darbības rezultāts: image88.png (Nogādāts) vai image89.png (Netika nogādāts)

Lai skatītu nosūtīšanas statusu vēsturi, uznirstošajā logā Dokumenta nosūtīšana uz e-adresi uzklikšķiniet uz dokumenta statusa ikonas.

image90.png

Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi

Ja sūtījums ir adresēts vairākiem adresātiem un, ja kādam no tiem sūtījums netika nogādāts, piemēram, EIS nav korekti norādīta E-adrese, vai arī E-adrese ir deaktivēta, tad sūtījums netiks piegādāts nevienam no adresātiem, un DIV statuss būs Netika nogādāts.

E-adrese

Nosūtīt uz E-adresi