79/132

4.13. Piedāvājumu apskate

Pēc piedāvājumu atvēršanas tiek sākts piedāvājumu vērtēšanas process. Sākotnēji jāiepazīstas ar pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Tie izkārtoti iepirkuma šķirklī Piedāvājumi.

  • Lai iepazītos ar piedāvājuma datiem, uzklikšķiniet uz pretendenta nosaukuma hipersaites. Tiek atvērts konkrētā pretendenta piedāvājums.~~ image102.png

  • Šķirklī Daļas redzamas iepirkuma prasības un pretendenta iesniegtie piedāvājumi. Lai skatītu tos detalizēti, uzklikšķiniet uz zīmuļa ikonas prasību rindas labajā malā. Uznirstošajā logā Piedāvājuma ievade redzami pretendenta pievienotie dokumenti. Piedāvājuma datus iespējams lejupielādēt. ~~ image103.png

Atbilstības pārbaudes iniciēšana

Piedāvājumu apskate ir iespējama tikai pēc to atvēršanas, kad iepirkuma statuss ir Pieteikumi/piedāvājumi atvērti.

Atbilstības pārbaudes iniciēšana

Piedāvājumu/pieteikumu atlase