46/52

5.8. Uzvarētāju noteikšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana (izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Pēc tam, kad iepirkumu komisija ir apstiprinājusi konsolidēto vērtējumu, iniciējiet vērtēšanas rezultātu ievadi. Situācijā, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, katrs komisijas loceklis veic individuālo rezultātu (punktu) ievadi.

 • Nospiediet pogu image104.png .

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Uzvarētāja noteikšanas iniciēšana.

 • Atzīmējiet, kurām iepirkuma priekšmeta daļām noteiksiet uzvarētāju, ja tādas ir.

 • Norādiet vērtēšanas veikšanas termiņu, līdz kuram sistēmā jānorāda punkti.

 • Nospiediet pogu image104.png .

 • Pēc tam pretendenta rindiņas labajā malā uzklikšķiniet uz ikonas Piešķirt punktus.

 • Tiek atvērtas konkrētā pretendenta piedāvājuma aizpildītās prasības, kuras iespējams vērtēt kolonnā Mani piešķirtie punkti.

 • Pēc vērtējumu ievades nospiediet pogu Saglabāt un iesniegt.

 • Šādi jāizvērtē arī citu pretendentu piedāvājumi. Šādi jāizvērtē arī citu pretendentu piedāvājumi. Lai varētu ievadīt vērtējumu nākamajam pretendentam, uzklikšķiniet uz šķirkļa Vērtēšana nosaukuma.

 • Kad visi komisijas locekļi ir ievadījuši savu individuālo vērtējumu, šķirklī Vērtēšana uzklikšķiniet uz hipersaites Aprēķināt vidējo punktu skaitu.

 • Kolonnā Punkti redzami katra pretendenta iegūtie punkti, un redzams, kurš ir ieguvis vislielāko punktu skaitu un kuram pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

 • Formas augšpusē uzklikšķiniet uz hipersaites image102.png .

 • Uznirstošajā logā Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, tā pretendenta rindiņā, kas ieguvis lielāko punktu skaitu, redzama īpaša ikona image105.png .

 • Norādiet pretendentu, kas ir uzvarējis, uzklikšķinot uz atbilstošās izvēles rūtiņas.

 • Tiem pretendentiem, kas ir konkursa uzvarētāji, kolonnā Rezultāts redzama īpaša atzīme.~~ image103.png

Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, rezultāti jānodod balsošanai. Izsludiniet jaunu sēdi, veiciet nepieciešamās darbības un slēdziet sēdi.

Uzvarētāju noteikšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana (izvēles kritērijs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pasūtītājam, pārbaudiet, vai iespējamajam uzvarētājam nepastāv likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

Iniciēt uzvarētāju noteikšanu

Piešķirtie punkti

Līguma slēgšanas tiesības