91/132

5.5. Neieinteresētības apliecinājuma par darba uzsākšanu parakstīšana

Lai varētu strādāt ar iepirkuma datiem, iepirkuma komisijas dalībniekiem sistēmā ir jāparaksta neieinteresētības paziņojums.

Lai parakstītu paziņojumu, sākotnēji jāatver konkrētā iepirkuma sagatave. To var veikt divējādi:

 • e-konkursu apakšsistēmas šķirklī Iepirkumi uzklikšķinot uz nosaukuma hipersaites;

 • uzdevuma logā, uzklikšķinot uz aprakstā esošās hipersaites, uzreiz tiek atvērti konkrētā iepirkuma pamatdati.

Pēc tam veiciet šādas darbības:

 • Šķirklī Pamatdati pārvietojieties uz formas apakšējo daļu un nospiediet pogu~~ image30.png

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Apliecinājums par neieinteresētību, uzsākot darbu IK.

 • Ja nav šķēršļu, lai parakstītu paziņojumu un sāktu strādāt iepirkuma komisijā, atzīmējiet, ka ieinteresētiba nav konstatējama, iepazīstieties ar apliecinājuma informāciju un nospiediet vajadzīgo pogu.~~ image31.png vai ~~ image32.png

Lai apskatītos, vai iepirkuma komisijas dalībnieki ir parakstījuši neieinteresētības apliecinājumu darbam komisijā:

 • Atveriet interesējošā iepirkuma šķirkli Iepirkuma komisija.

 • Izvēršamajā blokā Iepirkuma komisijas apliecinājumi par neieinteresētību, saraksta veidā redzams komisijas dalībnieka vārds uzvārds, kā arī datums un laiks, kad parakstīta neienteresētība darbam komisijā. Ja parakstīšanas datums nav redzams, dalībnieks vēl nav parakstījis neieinteresētību.

 • Ja zināms, ka komisijas loceklis atradīsies prombūtnē, šī informācija pievienojuma izvēršamajā blokā Komisijas locekļu prombūtnes.

Lai pievienotu datus par prombūtni:

 • Izvēršamajā blokā Komisijas locekļu prombūtnes, uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Logā Prombūtnes dati norādiet, kurš komisijas loceklis būs prombūtnē.

 • Ievadiet prombūtnes laika intervālu un ierakstiet pamatojumu. ~~ image33.png

 • Pēc tam apstipriniet ievadīto informāciju, nospiežot pogu Saglabāt.

Neieinteresētības apliecinājums

Katrs komisijas dalībnieks gan e-pastā, gan šķirklī Paziņojumi saņems uzdevumu, ka nepieciešams apliecināt savu neieinteresētību pie darba uzsākšanas.

Neieinteresētības apliecinājums

Parakstīt