5. nodaļa.
5. Dinamiskā iepirkumu sistēma e-konkursu apakšsistēmā