23/52

3.3. Prasības ar pievienojamiem dokumentiem

Apskatīsim tādas prasības veidošanu, kas paredz, ka pretendentam ir obligāti jāpievieno datne, bet ievadlauku vērtības nav paredzētas.

  • Konkrētās iepirkuma sagataves šķirklī Prasības izvērsiet vajadzīgo prasību bloku un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

  • Ierakstiet prasības nosaukumu.~~ image36.png

  • Laukā Paskaidrojums pievienojiet prasības aprakstu, ierakstot vai iekopējot to no jau sagatavota dokumenta.

  • Laukā Prasība attiecas norādiet, vai tā attiecināma uz visām iepirkuma daļām, vai tikai uz atsevišķām daļām. Ja norādīsiet, ka prasība attiecināma tikai uz atsevišķām daļām, pēc tam konkretizējiet, uz kuru daļu, norādot tās nosaukumu.

  • Izvēršamajā blokā Dokumenta pievienošana norādiet, ka tā būs obligāta un cik datnes atļauts pievienot. Ja nepieciešams, norādiet arī atļauto datnes/datņu tipu, piemēram, PDF datne.~~ image37.png

  • Pēc tam nospiediet pogu Saglabāt.

  • Prasību izvēršamajā blokā redzama pievienotā prasība – tās nosaukums, ievadlauka veids un informācija par dokumenta pievienošanu.

Prasības ar obligāti pievienojamiem dokumentiem

Pievienojamie dokumenti

Dokumenta pievienošana