45/52

5.7. Uzvarētāju noteikšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana (izvēles kritērijs – zemākā cena)

Pēc tam, kad iepirkumu komisija ir apstiprinājusi konsolidēto vērtējumu, iniciējiet vērtēšanas rezultātu ievadi. Situācijā, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena, rīkojieties šādi:

  • Nospiediet pogu image100.png .

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Uzvarētāja noteikšanas iniciēšana.

  • Atzīmējiet, ja iepirkums sadalīts daļās, kurām iepirkuma priekšmeta daļām noteiksiet uzvarētāju, kā arī norādiet termiņu, līdz kuram nosakāms uzvarētājs.

  • Nospiediet pogu image101.png .

  • Pēc šīs darbības veikšanas sistēmā katrai daļai ir iespēja piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Katrai daļai, kurai ir zināms uzvarētājs, uzklikšķiniet uz hipersaites.~~ image102.png

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Mūsu piemērā šajā logā ir redzams pretendents un finanšu piedāvājumā norādītā cena. Situācijā, ja ir vairākas finanšu prasības vai pieprasīts pievienot aizpildītu finanšu piedāvājuma veidni, šajā logā cena nav redzama.

  • Norādiet pretendentu, uzklikšķinot uz atbilstošās izvēles rūtiņas. Šajā logā var izvēlēties arī vairākus pretendentus, piemēram, piešķirot vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības vairākiem pretendentiem.

  • Pēc tam nospiediet pogu Saglabāt.

  • Tiem pretendentiem, kas ir iepirkuma procedūras uzvarētāji, kolonnā Rezultāts redzama īpaša atzīme.~~ image103.png

Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, rezultāti jānodod balsošanai. Izsludiniet jaunu sēdi, veiciet nepieciešamās darbības un slēdziet sēdi.

Uzvarētāju noteikšana un līgumslēgšanas tiesību piešķiršana (izvēles kritērijs – zemākā cena)

Iniciēt rezultātu ievadi

Līguma slēgšanas tiesības