49/135

3.20. Izvērstā rezultātu ievade

3.20.1. Atbilstības pārbaudes iniciēšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas tiek sākts piedāvājumu vērtēšanas process. Sākotnēji jāiepazīstas ar pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Tie izkārtoti iepirkuma šķirklī Piedāvājumi.

  • Lai iepazītos ar piedāvājuma datiem, uzklikšķiniet uz pretendenta nosaukuma hipersaites. Tiek atvērts konkrētā pretendenta piedāvājums.~~ image105.png

  • Šķirklī Daļas redzamas iepirkuma prasības un pretendenta iesniegtie piedāvājumi. Lai skatītu tos detalizēti, uzklikšķiniet uz zīmuļa ikonas prasību rindas labajā malā. Uznirstošajā logā Piedāvājuma ievade redzami pretendenta pievienotie dokumenti. Piedāvājuma datus iespējams lejupielādēt. ~~ image106.png

  • Pēc iepazīšanās ar pretendentu iesniegtajiem datiem atgriezieties uz šķirkli Piedāvājumi. Pēc tam atveriet šķirkli Vērtēšana.

  • Norādiet rezultātu ievadīšanas veidu – vienkāršotā rezultātu ievade vai izvērstā rezultātu ievade. Kā veikt vienkāršoto rezultātu ievadi skatiet 3.21. Vienkāršotā rezultātu ievade.

  • Izvērsiet tās daļas bloku, kurai veiksiet vērtēšanu. Daļas statuss ir Piedāvājumi/pieteikumi ir iesniegti.

  • Pēc tam nospiediet pogu image108.png .

  • Uznirstošajā logā Piedāvājumu atbilstības pārbaudes iniciēšana norādiet daļas un prasību grupas, kurām veiksiet atbilstības pārbaudi. Pēc pārbaudāmo prasību norādīšanas, tās izmanīt nevarēs.

  • Norādiet vērtēšanas termiņu.

  • Nospiediet pogu Uzsākt piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  • Daļas statuss tagad ir Piedāvājumu/pieteikumu atlase.~~ image109.png ~~ Savukārt laukā Pārbaudes statuss redzams, ka procedūra ir sākta un ir atvērta individuālo vērtējumu izdarīšana.

Atbilstības pārbaudes iniciēšana

Iniciējot piedāvājumu atbilstības pārbaudi, tiek norādīts vērtēšanas termiņš, kurā komisijas dalībnieki sniedz savu individuālo vērtējumu. Kopvērtējumu būs iespējams norādīt tikai pēc pārbaudes termiņa beigām.

Atbilstības pārbaudes iniciēšana

Piedāvājumu/pieteikumu atlase