128/135

5.30. Iepirkuma DIS ietvaros veidošana un publicēšana

Lai izveidotu iepirkumu Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, vispirms sameklējiet DIS virsiepirkumu. Pārliecinieties, ka virsiepirkuma statuss ir Līgums noslēgts vai Uzsākta līguma slēgšana, un pēc tam uzklikšķiniet uz tā nosaukuma hipersaites.

Ja iepirkums nav sadalīts daļās:

 • nospiediet pogu Izveidot iepirkumu DIS ietvaros, kura atrodas loga apakšējā daļā.

Ja iepirkums sadalīts daļās:

 • izvērsiet bloku Iepirkuma daļas;

 • tās virsiepirkuma daļas, kurai veidosiet piedāvājumu, rindiņas labajā malā uzklikšķiniet uz i-burta ikonas;

 • tiek atvērts uznirstošais logs Iepirkuma daļa, kurā nospiediet pogu Izveidot iepirkumu DIS ietvaros.

Automātiski tiek izveidota iepirkuma sagatave, kas jau ir sasaistīta ar DIS virsiepirkumu.

 • Ierakstiet DIS iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.

 • Izvēršamajā blokā Pasūtītājs pievienojiet Kontaktpersonu.

 • Saglabājiet ievadītos datus, nospiežot pogu Saglabāt.

Tiek izveidota DIS iepirkuma sagatave. Lai turpinātu darbu ar iepirkuma datiem, norādiet iepirkuma komisiju un parakstiet neieinteresētības apliecinājumu.

Šķirkļa Pamatdati izvēršamā bloka Iepiekuma pamatdati laukā DIS virsiepirkums (daļa) redzams tā virsiepirkuma nosaukums, kura ietvaros DIS iepirkums tiek veidots.

Ja nepieciešams virsiepirkumu vai tā daļu var mainīt:

 • uzklikšķiniet uz apļveida bultiņu ikonas image168.png ;

 • tiek atvērts uznirstošais logs Saistītā iepirkuma piesaiste, kura laukā Meklēt iepirkumu sistēmā, ja ir zināms, ierakstiet atslēgas vārdu no DIS virsiepirkuma vai tā pasūtītāja nosaukuma vai numuru. Pēc tam uzklikšķiniet uz lupas ikonas vai nospiediet taustiņu Enter;

 • tiek sameklēti visi virsiepirkumi atbilstoši norādītajiem atslēgas vārdiem;

 • ja meklētājā nekas netika ierakstīts, pēc uzklikšķināšanas uz lupas ikonas tiek sameklēti visi pieejamie DIS virsiepirkumi, kuros varat veikt iepirkumus;

 • atzīmējiet atbilstošo DIS virsiepirkumu, uzklikšķinot uz tā, un nospiediet pogu Saglabāt.

Kā redzams, izvēlētais DIS virsiepirkums tiek piesaistīts iepirkumam.

Tālāk, kā ierasts, veiciet visas nepieciešamās darbības iepirkuma izsludināšanai.

 • Papildiniet iepirkuma datus.

 • Pievienojiet prasības. Iepirkumā DIS ietvaros kvalifikācijas un atlases prasības nav paredzētas, jo piegādātāju atbilstība un kvalifikācija tiek vērtēta, tos iekļaujot DIS.

 • Pievienojiet kritērijus.

 • Nododiet dokumentāciju balsošanai, pievienojiet nepieciešamās sēdes, pēc tam veiciet apstiprināta iepirkuma publicēšanu.

Veicot iepirkuma publicēšanu, loga Izsludināšana izvēršamajā blokā Publicēšanas uzstādījumi tiek attēloti tikai tie kandidāti, kuri ir aktīvi publicēšanas brīdī.

Iepirkuma DIS ietvaros veidošana un publicēšana

Pēc iepirkuma publicēšanas uzaicinātos kandidātus, kuriem ir iespēja iesniegt piedāvājumus, var apskatīties iepirkuma pamatdatu blokā Termiņi.

Iepirkums DIS ietvaros

DIS virsiepirkums