49/52

5.11. Iepirkuma vai daļas izbeigšana

Situācijā, ja visi piedāvājumi ir nederīgi vai neatbilst prasībām, kā arī, ja piedāvājumu nav, iepirkums vai tā daļa ir jāizbeidz vai jāpārtrauc.

  • Atveriet iepirkuma piedāvājumu šķirkli Vērtēšana.

  • Nospiediet pogu image108.png .

  • Ja iepirkums sadalīts daļās, uznirstošajā logā Izbeigt iepirkumu norādiet, kuras iepirkuma daļas tiks izbeigtas.

  • Ierakstiet izbeigšanas pamatojumu un nospiediet pogu ~~ image109.png .

  • Pēc tam izsludiniet jaunu sēdi, veiciet nepieciešamās darbības un slēdziet sēdi.

Iepirkuma izbeigšana

Iniciēt izbeigšanu

Izbeigt iepirkumu