36/52

4.9. Iepirkuma pārtraukšana

Ja rodas nepieciešamība pārtraukt iepirkumu, sistēmā tas jāveic šādi:

 • Šķirklī Iepirkumi uzklikšķiniet uz iepirkuma nosaukuma hipersaites.

 • Pēc tam iniciējiet grozījumus, šķirklī Pamatdati nospiežot pogu image75.png .

 • Uznirstošajā logā Iniciēt grozījumus nospiediet pogu image75.png .

 • Šķirklī Pamatdati pārvietojieties uz formas apakšējo daļu un nospiediet pogu ~~ image76.png .

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Pārtraukt iepirkumu, kura laukā Pārtraukšanas pamatojums norādiet iemeslu, kāpēc iepirkums ir jāpārtrauc.~~ image77.png ~~

 • Nospiediet pogu image78.png .

 • tas redzams šķirklī Pamatdati, statuss ir Izsludināts, grozījumu statuss ir Neizsludināts.~~ image79.png

 • Nospiediet pogu Nodot dokumentāciju balsošanai. Uznirstošajā logā Grozījumi un pārtraukšana nospiediet pogu image80.png .

Pēc tam sistēmā veiciet analoģiskas darbības kā iepirkuma izsludināšanas gadījumā:

 • Ievadiet sēdes datus un balsojuma rezultātus.

 • Ģenerējiet vai pievienojiet protokolu.

 • Aplieciniet protokola patiesumu.

 • Slēdziet sēdi.

Pēc šo darbību veikšanas šķirklī Iepirkumi redzams iepirkuma statuss Pārtraukts.~~ image81.png

Iepirkuma pārtraukšana

Iepirkuma pārtraukšana tiek veikta, iniciējot iepirkuma grozījumus.

Iepirkuma pārtraukšana

Pārtraukšanas pamatojums