120/132

5.25. Iepirkuma vai daļas izbeigšana/pārtraukšana

Situācijā, ja visi piedāvājumi ir nederīgi vai neatbilst prasībām, kā arī, ja piedāvājumu nav, iepirkums vai tā daļa ir jāizbeidz vai jāpārtrauc.

  • Atveriet iepirkuma piedāvājumu šķirkli Vērtēšana.

  • Nospiediet pogu image134.png vai image135.png .

  • Ja iepirkums sadalīts daļās, uznirstošajā logā Izbeigt iepirkumu vai Pārtraukt iepirkumu norādiet, kuras iepirkuma daļas tiks izbeigtas vai pārtrauktas.

  • Ierakstiet izbeigšanas vai pārtraukšanas pamatojumu un nospiediet pogu ~~ image136.png vai image137.png .

  • Pēc tam izsludiniet jaunu sēdi, veiciet nepieciešamās darbības un slēdziet sēdi.

Situācijā, ja ir izvēlēta vienkāršotā rezultātu ievade:

  • Atveriet iepirkuma piedāvājumu šķirkli Vērtēšana.

  • Nospiediet pogu image134.png vai image135.png .

  • Ja iepirkums sadalīts daļās, uznirstošajā logā Izbeigt iepirkumu vai Pārtraukt iepirkumu norādiet, kuras iepirkuma daļas tiks izbeigtas vai pārtrauktas.

  • Ierakstiet izbeigšanas vai pārtraukšanas pamatojumu, norādiet lēmuma pieņemšanas datumu un nospiediet pogu ~~ image138.png vai image139.png .

Iepirkuma izbeigšana

Iniciēt izbeigšanu