6/132

1.3. Organizācijas profila sagatavošana darbam

Sistēmā jau reģistrētas organizācijas sakārto savus datus darbam ar e-konkursu apakšsistēmu:

 • piešķir jau reģistrētiem lietotājiem jaunas lomas, kas ļauj veikt darbības arī e-konkursu apakšsistēmā;

 • reģistrē jaunus lietotājus un piešķir viņiem lomas.

E-konkursu apakšsistēmā ir šādas lietotāju lomas:

 • E-konkursu administrators;

 • Eksperts;

 • Iepirkumu komisijas dalībnieks;

 • IK dalībnieks bez rediģēšanas iespējām;

 • Pasūtītāja iepirkuma procedūru uzraugs;

 • Veidņu administrators.

Lomu piešķiršanas darbības var veikt jūsu organizācijas EIS lietotājs ar lomu Pasūtītāja administrators.

Lai sistēmā jau reģistrētam lietotājam piešķirtu lomu darbam ar e-konkursu apakšsistēmu:

 • Atveriet šķirkli Lietotāji.

 • Lietotāju sarakstā sameklējiet vajadzīgo lietotāju un uzklikšķiniet uz lietotājvārda.~~ image3.png

 • Tiek atvērta lietotāja datu ievades forma. Sadaļā Lietotāja lomas atzīmējiet izvēles rūtiņu pie atbilstošās lomas, tādējādi norādot, kādas darbības šis lietotājs varēs veikt e-konkursu apakšsistēmā.~~ image4.png

 • Pēc datu saglabāšanas lietotājam tiek nosūtīts e-pasts ar pieejas datiem sistēmai.

Ja lietotājs vēl nav reģistrēts sistēmā, jāizveido jauns lietotājs un jāpiešķir lomas darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, izmantojot šķirkļa Lietotāji pogu image5.png .

Lomu piešķiršanas process

Ja sistēmā jau reģistrētam lietotājam piešķīrāt jaunu lomu, lai varētu izmantot tās funkcionalitāti, lietotājam atkārtoti jāveic autentificēšanās sistēmā.

Lietotāja lomas

Reģistrētas organizācijas