35/52

4.8. Grozījumu izsludināšanas process

Ja pēc iepirkuma izsludināšanas nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma prasībās vai veikt cita veida labojumus iepirkuma dokumentos, nepieciešams iniciēt grozījumus:

  • Atveriet izsludinātā iepirkuma šķirkli Pamatdati.

  • Formas apakšējā daļā nospiediet pogu image71.png .

  • Tiek atvērts logs Iniciēt grozījumus, kurā nospiediet pogu Iniciēt grozījumus.~~ image72.png

  • Iepirkuma šķirklī Pamatdati redzams, ka iepirkuma statuss ir izsludināts, savukārt grozījumu statuss ir neizsludināts.~~ image73.png

  • Pēc tam var veikt nepieciešamās izmaiņas un veiktos grozījumus nodot balsošanai, šķirklī Pamatdati nospiežot pogu Nodot dokumentāciju balsošanai.

  • Uznirstošajā logā Grozījumi un pārtraukšana nospiediet pogu Nodot dokumentāciju balsošanai.

  • Laukā statuss redzams, ka grozījumu statuss ir balsošanā.~~ image74.png

Pēc tam sistēmā veiciet analoģiskas darbības kā iepirkuma izsludināšanas gadījumā.

Vēršam uzmanību, ka ja dokumentus ir nepieciešams pārvietot uz arhīvu, ir jāveic atzīme pie izvēlnes lauka "Pārvietot uz arhīvu". Dati par grozījumu publicēšanu uz IUB sistēmu netiek nosūtīti. Pasūtītājam publicēšana IUB sistēmā jāveic ārpus EIS.

Grozījumu izsludināšanas process

Sistēmā, veicot grozījumus, jāpievērš uzmanība izvēršamajam blokam Termiņi, nepieciešamības gadījumā tajā jāievada precizēti dati un jāsaglabā tie, nospiežot pogu Saglabāt.

Izveidotās prasības un kritērijus vairs nevarēs dzēst.

Grozījumi

Grozījumu izsludināšana

Grozījumu statuss