105/132

5.15. Sēžu dokumentu pievienošana šķirklī Dokumenti

Šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Sēžu dokumenti ir ievietojami to vēsturiskožu dokumenti, kuras netika veiktas elektroniski šķirklī Sēdes (piemēram, protokoli, komisijas locekļu individuālie vērtējumi u.c.). Šādu dokumentu pievienošana veicama analogi, kā pievienojot aktuālos iepirkuma dokumentus:

  • Atveriet iepirkuma datus, šķirklī Iepirkumi, uzklikšķinot uz nosaukuma hipersaites.

  • Šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Sēžu dokumenti uzklikšķiniet uz image37.png ikonas.

  • Uznirstošā loga Dokumenta uzturēšana laukā Nosaukums ierakstiet dokumenta nosaukumu.

  • Pēc tam nospiediet pogu Izvēlēties datni (Choose File),sameklējiet datni un nospiediet pogu Atvērt vai Open.

  • Lai saglabātu ievadītos datus, nospiediet pogu Saglabāt.

Sēžu dokumentu pievienošana

Iepirkuma dokumenti

Vēsturiskās sēdes