14/52

2.5. Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumu norādīšana

Lai papildinātu iepirkuma sagataves datus un ievadītu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumus:

  • Atveriet konkrētā iepirkuma sagataves šķirkli Pamatdati un izvērsiet bloku Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi.

  • Laukā Iesniegšana daļām norādiet, vai varēs iesniegt piedāvājumu tikai vienai daļai, jāiesniedz visām daļām vai, pēc pretendenta izvēles, vienai vai vairākām daļām.

  • Laukā Izvēles metode norādiet, kāda būs piedāvājuma izvēles metode – piedāvājums ar visaugstāko cenu, saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji), tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana.

  • Norādiet, kādā valodā ir iesniedzams piedāvājums. Pēc noklusējuma jau ir pievienota latviešu valoda.

  • Saglabājiet ievadītos datus par sagatavošanas nosacījumiem, nospiežot pogu Saglabāt.

Ja process noritēja veiksmīgi, formas augšpusē redzams sistēmas paziņojums.~~ image21.png

Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi

Informāciju par piedāvājuma sagatavošanas nosacījumiem ievada lietotājs, kurš komisijā veic sekretāra pienākumus.

Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi