80/132

4.14. E-izziņu pieprasīšana un saņemšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas, ja nepieciešams, jāpieprasa e-izziņas. Izziņu pieprasīšana uz piedāvājuma iesniegšanas datumu un aktuālo datumu sistēmā veicama analoģiski.

 • Atveriet konkrētā iepirkuma datus, šķirklī Iepirkumi uzklikšķinot uz tā nosaukuma hipersaites.

 • Atveriet šķirkli Piedāvājumi.

 • Pēc tam atveriet šķirkli Izziņas.

 • Lai pieprasītu izziņas par pretendentiem, nospiediet pogu~~ image130.png

 • Tiek atvērta E-izziņu pieprasījuma forma, kuras laukā Pārbaudes datums redzams piedāvājuma iesniegšanas datums un izvēršamajā blokā Pārbaudāmās personas redzami pievienotie pretendenti – reģistrācijas numurs vai personas kods, kā arī nosaukums vai vārds un uzvārds.

 • Sadaļā Izziņas pieprasījuma parametri atzīmējiet izvēles rūtiņas, no kuriem reģistriem pieprasīsiet datus, un pēc tam nospiediet pogu Nosūtīt e-izziņu pieprasījumu.

 • Tiek atvērts e-izziņu pieprasījumu saraksts, kurā redzams, ka nosūtītais e-izziņu pieprasījums ir statusā Apstrādē.

Pēc tam, kad izziņas būs sagatavotas, izziņu pieprasītājs saņems e-pasta paziņojumu par šo faktu.

Sagatavotās e-izziņas var redzēt apakšsistēmā E-izziņas.

Pēc iepazīšanās ar e-izziņu informāciju iespējams norādīt pārbaudes rezultātu:

 • Atveriet šķirkli Izziņas.

 • Uzklikšķiniet uz pretendenta nosaukuma tiek atvērts logs Pārbaudes rezultāts, kur iespējams ierakstīt komentārus un norādīt izslēgšanas nosacījumu esamību vai neesamību konkrētās daļās.

 • Pēc tam saglabājiet datus.

 • Pēc šo darbību veikšanas šķirklī Vērtēšana iepirkuma daļu izvēršamajos blokos kolonnā Izziņas redzama atbilstības ikona.~~ image131.png

E-izziņu pieprasīšana un saņemšana

Izziņas no E-izziņu apakšsistēmas varēs pieprasīt lietotājs, kuram ir piešķirta loma Pircēja izziņas pieprasītājs.

E_izziņas

E-izziņu pieprasījums

Sākotnējā pārbaude