129/132

6.3. Dokumentācijas apkopojuma izveide un izvietošana FTP serverī

E-konkursu apakšsistēmā iepirkuma komisijas loceklis var izveidot iepirkuma dokumentācijas apkopojumu, iekļaujot konkrēta iepirkuma ietvaros izvēlētus dokumentus, un nosūtīt to jebkuram adresātam. Veidojot dokumentācijas apkopojumu ir nepieciešams izvēlēties konkrētus e-konkursu apakšsistēmā esošus dokumentus, kurus plānots iekļaut šajā apkopojumā. Pēc dokumentācijas apkopojuma ģenerēšanas tiek izveidots apkopojums uz FTP servera. Savukārt adresātam tiek nosūtīta piekļuves informācija dokumentācijas apkopojumam, t.i. lietotājvārds un parole. Lai piekļūtu apkopojumam, datu saņēmējam ir jānodrošina piekļuve FTP serverim.

Pārliecinieties, ka datortīklā ir atļauts izejošais savienojums ar 21 portu (savienojumam) un 20020 – 20030 portu (darbam). Šo informāciju var noskaidrot, sazinoties ar jūsu iestādes IT speciālistu.

Piekļūt FTP serverim var, izmantojot jebkuru FTP klienta programmatūru, kas jāuzstāda lietotāja darbstacijā. Lai veiktu programmatūras uzstādīšanu un konfigurēšanu, jābūt atbilstošām piekļuves tiesībām darbam ar savu darbstaciju. Ja uzstādīšanu veikt neizdodas, jāsazinās ar savas institūcijas lokālo datoradministratoru.

Turpmākajā piemērā tiks izmantota bezmaksas WinSCP programmatūra (programmatūras uzstādīšanas pakotni iespējams lejuplādēt tīmekļa vietnē: https://winscp.net/eng/index.php).

Lai pieslēgtos FTP serverim, norādiet prasītos datus:

  • Faila protokolu – FTP;

  • šifrēšanas veidu – TLS/SSL Explicit encryption;

  • servera adresi – 195.244.156.161;

  • portu – 21;

  • lietotāja vārdu un paroli.

Dokumentācijas apkopojuma izveide un izvietošana FTP serverī

Ja FTP klienta programmatūras uzstādīšanu veikt neizdodas, lietotājam jāsazinās ar savas iestādes IT speciālistu.

FTP

Faila protokols

Servera adrese