96/132

5.10. Iepirkuma dokumentācijas nodošana balsošanā

Pēc visu prasību un, ja nepieciešams, kritēriju definēšanas un iepirkuma dokumentu pievienošanas, iepirkuma dati jānodod balsošanai:

  • Atveriet konkrētās iepirkuma sagataves šķirkli Pamatdati, kurā redzams, ka iepirkuma statuss ir neizsludināts.~~ image54.png

  • Pārvietojieties uz formas apakšējo daļu.

  • Nospiediet pogu image55.png .

  • Tiek atvērts logs Izsludināšana, kurā redzams versijas numurs, iepirkuma daļu skaits un nosaukumi, ja iepirkums dalīts daļās, kā arī pievienoto dokumentu nosaukumi.

  • Nospiediet pogu image55.png .

Ja process noritējis veiksmīgi, šķirkļa Pamatdati augšpusē redzams sistēmas paziņojums, ka dati veiksmīgi saglabāti un iepirkuma statuss mainīts uz Balsošanā.~~ image56.png .

Nodošana balsošanai

Šīs darbības rezultātā sistēmā tiek izveidots balsošanas motīvs, par kuru jābalso vai jānorāda balsojums sistēmā.

Neizsludināts

Balsošanā