127/132

6.1. Piekļūšana FTP un iepirkuma dokumentu pievienošana

Ja e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilā nepieciešams pievienot lielapjoma datnes (piemēram, apjomīgas tāmes, rasējumus, projektus u.tml.), tās vispirms augšuplā FTP serverī, izmantojot FTP protokolu jeb datne jāsaglabā FTP serverī, lai to vēlāk attiecīgajā sistēmas formā piesaistītu no attiecīgās FTP servera vietnes.

Veiciet šādas darbības:

 • noskaidrojiet, kurā mapē uz FTP servera tiek saglabāti izvēlētā iepirkuma dokumenti (iepirkuma pamatdatu izvēršamajā blokā Cita informācija);

 • Pārliecinieties, ka datortīklā ir atļauts izejošais savienojums ar 21 portu (savienojumam) un 20020 – 20030 portu (darbam). Šo informāciju var noskaidrot, sazinoties ar jūsu iestādes IT speciālistu.

 • Datņu augšuplādi iespējams veikt, izmantojot jebkuru FTP klienta programmatūru, kas jāuzstāda lietotāja darbstacijā. Lai veiktu programmatūras uzstādīšanu un konfigurēšanu, lietotājam jābūt atbilstošām piekļuves tiesībām darbam ar savu darbstaciju.

  Turpmākajā piemērā tiks izmantota bezmaksas WinSCP programmatūra (programmatūras uzstādīšanas pakotni iespējams lejuplādēt tīmekļa vietnē: https://winscp.net/eng/index.php).

  Lai pieslēgtos FTP serverim, norādiet prasītos datus:

  • Faila protokolu – FTP;

  • šifrēšanas veidu – TLS/SSL Explicit encryption;

  • servera adresi – 195.244.156.161;

  • portu – 21;

  • lietotāja vārdu un paroli.

Piekļūšana FTP un iepirkuma dokumentu pievienošana

Ja FTP klienta programmatūras uzstādīšanu veikt neizdodas, lietotājam jāsazinās ar savas iestādes IT speciālistu.

FTP

Faila protokols

Servera adrese