60/135

3.26. Noslēguma ziņojuma izveide un publicēšana

Kad ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem, iepirkuma procedūras ziņojumu var ģenerēt un publicēt sistēmā:

  • šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Noslēguma ziņojums vai lēmums par rezultātiem nospiediet pogu image143.png .

Lai apskatītu, un ja nepieciešams, veiktu labojumus automātiski ģenerētajā dokumentā:

  • Uzklikšķiniet uz zīmuļa image144.png ikonas.

  • Pēc tam loga Dokumenta uzturēšana izvēršamajā blokā Datnes, uzklikšķiniet uz lejupielādes ikonas image145.png

  • Labojiet dokumentu savā datorā un saglabājiet izmaiņas tajā.

  • Dzēsiet automātiski ģenerēto dokumentu no saraksta, uzklikšķinot uz atkritnes image146.png ikonas.

  • Augšupielādējiet rediģēto vai ārpus sistēmas sagatavoto lēmuma par rezultātiem dokumentu.

  • Apstipriniet veiktās darbības, nospiežot pogu image147.png , vai arī, lai dokuments būtu apskatāms visiem sistēmas lietotājiem (arī nereģistrētiem) image148.png .

  • Sistēmas brīdinājuma logā nospiediet pogu image149.png .

Dokuments tiek publicēts un atrodams arī šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Noslēguma ziņojumi vai lēmumi par rezultātiem.

Kā redzams publicētā dokumenta statuss ir Reģistrēts.

Nepieciešamības gadījumā publicēto dokumentu iespējams atsaukt, kā arī no jauna ģenerēt un atkārtoti publicēt jau aktualizētu iepirkuma procedūras gala ziņojumu.

Noslēguma ziņojuma izveide un publicēšana

Visi izveidotie dokumenti būs apskatāmi šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Noslēguma ziņojumi vai lēmumi par rezultātiem.

Noslēguma ziņojums