57/132

3.25. Iepirkuma vai daļas izbeigšana/pārtraukšana

Situācijā, ja visi piedāvājumi ir nederīgi vai neatbilst prasībām, kā arī, ja piedāvājumu nav, vai arī ir kāds cits iemesls, iepirkums vai tā daļa ir jāizbeidz vai jāpārtrauc.

  Ja ir izvēlēta izvērstā rezultātu ievade poga Pārtraukt iepirkumu ir pieejama vienmēr, savukārt poga Izbeigt iepirkumu ir pieejama šādos gadījumos:

 • vēl nav uzsākta piedāvājumu atbilstības pārbaude;
 • ir apstiprināts konsolidētais vērtējums (ir slēgta sēde) atbilstības pārbaudei un nav uzsāka vērtēšanas rezultātu (uzvarētāju noteikšana) ievade.
  • Atveriet iepirkuma piedāvājumu šķirkli Vērtēšana.

  • Nospiediet pogu image134.png vai image135.png .

  • Ja iepirkums sadalīts daļās, uznirstošajā logā Izbeigt iepirkumu vai Pārtraukt iepirkumu norādiet, kuras iepirkuma daļas tiks izbeigtas vai pārtrauktas.

  • Ierakstiet izbeigšanas vai pārtraukšanas pamatojumu un nospiediet pogu ~~ image136.png vai image137.png .

  • Pēc tam izsludiniet jaunu sēdi, veiciet nepieciešamās darbības un slēdziet sēdi.

  Situācijā, ja ir izvēlēta vienkāršotā rezultātu ievade, poga Pārtraukt iepirkumu ir pieejama vienmēr, savukārt poga Izbeigt iepirkumu ir pieejama, kamēr nav uzsāka vērtēšanas rezultātu (uzvarētāju noteikšana) ievade.

  • Atveriet iepirkuma piedāvājumu šķirkli Vērtēšana.

  • Nospiediet pogu image134.png vai image135.png .

  • Ja iepirkums sadalīts daļās, uznirstošajā logā Izbeigt iepirkumu vai Pārtraukt iepirkumu norādiet, kuras iepirkuma daļas tiks izbeigtas vai pārtrauktas.

  • Ierakstiet izbeigšanas vai pārtraukšanas pamatojumu, norādiet lēmuma pieņemšanas datumu un nospiediet pogu ~~ image138.png vai image139.png .

Iepirkuma izbeigšana

Iniciēt izbeigšanu