46/132

3.19. Jautājumu uzdošana pretendentam

Jautājumus pretendentam iespējams uzdot tikai pēc atbilstības pārbaudes uzsākšanas izvērstās rezultātu ievades gadījumā, vai pēc vērtēšanas rezultātu ievades uzsākšanas vienkāršotas rezultātu ievades gadījumā.

Lai uzdotu jautājumus pretendentam:

  • Atveriet iepirkuma šķirkli Dokumenti.

  • Izvērsiet bloku Jautājumi pretendentiem un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image104.png

  • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet Nosaukumu.

  • Norādiet pretendentu, kuram uzdosiet jautājumu.

  • Norādiet piedāvājumu, par kuru jautāsiet.

  • Norādiet, par kuru iepirkuma daļu jautāsiet.

  • Norādiet atbildes sniegšanas termiņu.

  • Nospiediet pogu Izvēlēties datni, sameklējiet sagatavoto jautājuma datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

  • Lai nosūtītu jautājumus pretendentam, nospiediet pogu Nosūtīt.

Ja nepieciešams, sagatavoto jautājumu iespējams nosūtīt uz E-adresi – atveriet dokumenta ieraksta rindiņu un logā Dokumenta uzturēšana nospiediet pogu Nosūtīt uz e-adresi. Detalizētāku skaidrojumu, kā veikt šo darbību, skatiet 3.13. Dokumentu nosūtīšana uz E-adresi.

Jautājumu uzdošana pretendentiem

Sarakste ar pretendentu var notikt līdz iepirkuma posms ir izbeigts, pārtraukts vai noslēgts.

Jautājumi pretendentam

Dokumenta uzturēšana