92/132

5.6. Iepirkuma daļu informācijas pievienošana

Iepirkuma daļu informācija tiek pievienota konkrētā iepirkuma sagataves šķirklī Daļas.

Lai ievadītu daļas informāciju:

  • Izvēršamajā blokā Iepirkuma daļas uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image34.png

  • Tiek atvērta pirmās daļas informācijas ievades forma, kurā aizpildiet informāciju par iepirkuma pirmo daļu.

  • Laukā Nosaukums ierakstiet daļas nosaukumu.

  • Norādiet paredzamo līgumcenu vai līgumcenas diapazonu.

  • Ja nepieciešams, varat mainīt arī automātiski aizpildīto lauku vērtības.

  • Saglabājiet ievadītos datus, nospiežot pogu Saglabāt.

Pēc pirmās daļas datu saglabāšanas, līdzīgā veidā, kā to darījāt pirmajai daļai, pievienojiet arī pārējās iepirkuma daļas un aizpildiet to formu laukus.

Izvēršamajā blokā Iepirkuma daļas saraksta veidā redzams abu iepirkuma daļu nosaukums un statuss. Sākotnēji izveidotās daļas ir statusā Projekts. Ja nepieciešams mainīt pasūtījuma daļu secību, izmantojiet augšup vai lejup vērsto bultiņu daļas nosaukuma kreisajā pusē.~~ image35.png

Šķirkļa Daļas nosaukumam blakus redzams konkrētā iepirkuma daļu skaits.~~ image36.png

Iepirkuma daļu informācija

Ja šķirklī Daļas nav pieejama pluszīmes ikona, tad iepirkuma pamatdatos jānorāda, ka iepirkums tiks dalīts daļās.

Iepirkuma daļas

Šķirklis Daļas