47/52

5.9. Rezultātu paziņošana

Lai komisijas vērtējumu darītu zināmu, nosūtiet pretendentiem vērtēšanas rezultātu paziņojumu:

  • Atveriet iepirkuma šķirkli Dokumenti.

  • Izvērsiet bloku Rezultātu paziņojumi pretendentiem un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

  • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet Nosaukumu.

  • Norādiet pretendentu, kuram sūtīsiet vērtēšanas rezultātu paziņojumu.

  • Norādiet piedāvājumu, par kuru sūtīsiet vērtēšanas rezultātu paziņojumu.

  • Norādiet, par kuru iepirkuma daļu sūtīsiet vērtēšanas rezultātu paziņojumu.

  • Nospiediet pogu Izvēlēties datni, sameklējiet sagatavoto paziņojuma datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

  • Nospiediet pogu Nosūtīt.

Šādi nepieciešams nosūtīt vērtēšanas rezultātu paziņojumus katras daļas katram pretendentam.

Rezultātu paziņošana

Vērtēšana

Ģenerēt apkopojumu