43/132

3.16. Iepirkuma pārtraukšana pirms saņemto piedāvājumu atvēršanas

Ja rodas nepieciešamība pārtraukt iepirkumu, sistēmā tas jāveic šādi:

 • Šķirklī Iepirkumi uzklikšķiniet uz iepirkuma nosaukuma hipersaites.

 • Pēc tam iniciējiet grozījumus, šķirklī Pamatdati nospiežot pogu image95.png .

 • Uznirstošajā logā Iniciēt grozījumus nospiediet pogu image95.png .

 • Šķirklī Pamatdati pārvietojieties uz formas apakšējo daļu un nospiediet pogu ~~ image96.png .

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Pārtraukt iepirkumu, kura laukā Pārtraukšanas pamatojums norādiet iemeslu, kāpēc iepirkums ir jāpārtrauc.~~ image97.png ~~

 • Nospiediet pogu image98.png .

 • Kā tas redzams šķirklī Pamatdati, statuss ir Izsludināts, grozījumu statuss ir Neizsludināts.~~ image99.png

 • Nospiediet pogu Nodot dokumentāciju balsošanai. Uznirstošajā logā Grozījumi un pārtraukšana nospiediet pogu image100.png .

Pēc tam sistēmā veiciet analoģiskas darbības kā iepirkuma izsludināšanas gadījumā:

 • Ievadiet sēdes datus un balsojuma rezultātus.

 • Ģenerējiet vai pievienojiet protokolu.

 • Aplieciniet protokola patiesumu.

 • Slēdziet sēdi.

Pēc šo darbību veikšanas šķirklī Iepirkumi redzams iepirkuma statuss Pārtraukts.~~ image101.png

Ja iepirkums ir sadalīts daļās, lai pārtrauktu kādu no tām, rīkojieties analogi, kā veicot visa iepirkuma pārtraukšanu.

Iepirkuma pārtraukšana

Iepirkuma pārtraukšana tiek veikta, iniciējot iepirkuma grozījumus.

Iepirkuma pārtraukšana

Pārtraukšanas pamatojums