131/132

Testa jautājumi

Kādā formātā iespējams VRAA iesniegt aizpildītās reģistrācijas veidlapas?

Papīra formātā

Kā jebkuru elektronisku datni

Kā datni, kas parakstīta ar drošu elektronisku parakstu

Pārbaudīt
Kurš EIS reģistrētas organizācijas lietotājs var piešķirt tiesības strādāt ar e-konkursu apakšsistēmu citiem darbiniekiem?

E-konkursu administrators

Pircēja administrators

Eksperts

Iestādes vadītājs

Pārbaudīt
Iepirkuma sagatavi sistēmā veido lietotājs, kuram piešķirta loma:

Pircēja administrators

E-konkursu administrators

Eksperts

Veidņu administrators

Pārbaudīt
Ja vēlaties iepirkumu dalīt daļās, sistēmā to norādīsiet:

Atzīmējot izvēles rūtiņu image166.png šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Iepirkuma pamatdati.

Atzīmējot izvēles rūtiņu image166.png šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Iepirkuma priekšmets.

Atzīmējot izvēles rūtiņu image166.png šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi.

Pārbaudīt
Iepirkuma komisijas dalībnieki saņems uzdevumu apliecināt savu neieinteresētību pie darba uzsākšanas:

E-pastā

EIS sākumlapas šķirklī Paziņojumi

Pārbaudīt
Kā rīkosieties, ja kāda prasība ir identiska vairākām iepirkuma daļām?

Prasības datus pievienosiet katrai iepirkuma daļai.

Pirmo reizi, ievadot prasības datus laukā Prasība attiecas, norādīsiet, ka tā attiecināma uz visām iepirkuma daļām.

Pārbaudīt
Kādā secībā sistēmā mainās iepirkuma statuss?

Neizsludināts, Balsošanā, Nosūtīts publicēšanai, Apstiprināts, Izsludināts

Neizsludināts, Apstiprināts, Balsošanā, Nosūtīts publicēšanai, Izsludināts

Neizsludināts, Balsošanā, Apstiprināts, Izsludināts, Nosūtīts publicēšanai

Neizsludināts, Balsošanā, Apstiprināts, Nosūtīts publicēšanai, Izsludināts

Pārbaudīt
Kādu ievadlauku izmantosiet, veidojot finanšu piedāvājuma prasību cenas ievadīšanai?

Valūta

Skaitlis

Uzskaitījums

Izvēles rūtiņa

Pārbaudīt
Kas jādara IK sekretāram pēc iepirkuma pamatdatu ievadīšanas?

Jānospiež pogas Paziņot komisijai un Paziņot IUB.

Jānospiež poga Paziņot komisijai.

Jāievada iepirkuma prasību dati.

Pārbaudīt
Kurš no minētajiem apgalvojumiem ir patiess?

Strādājot iepirkumu komisijā, katram tās dalībniekam jāparaksta viens neieinteresētības apliecinājums – neieinteresētība, uzsākot darbu IK.

Strādājot iepirkumu komisijā, katram tās dalībniekam jāparaksta divi neieinteresētības apliecinājumi – neieinteresētība, uzsākot darbu IK un atverot piedāvājumus.

Strādājot iepirkumu komisijā, katram tās dalībniekam jāparaksta trīs neieinteresētības apliecinājumi – neieinteresētība, uzsākot darbu IK, izsludinot grozījumus un atverot piedāvājumus.

Pārbaudīt