86/132

5.3. Iepirkuma pamatdati

5.3.1. Vispārējie norādījumi par DIS datu papildināšanu

Lai iepirkuma informācija būtu pārskatāmāka, iepirkuma sagataves šķirklī Pamatdati informācija ir izkārtota šādos izvēršamos/sakļaujamos blokos:

 • Iepirkuma pamatdati

 • Pasūtītājs

 • Iepirkuma priekšmets

 • Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi

 • Termiņi

 • Cita informācija

 • Noslēguma ziņojums vai lēmums par rezultātiem

 • Iepirkuma process

Izvēršamajos blokos Iepirkuma pamatdati un Pasūtītājs tiek atspoguļota e-konkursu administratora ievadītā informācija, veidojot iepirkuma sagatavi. Iepirkumu komisijas sekretāram vai komisijas dalībniekam jāpapildina informācija par iepirkuma pamatdatiem un par pasūtītāju, kā arī jānorāda informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi, paredzamie termiņi un datumi. Uzdevumu par iepirkuma datu papildināšanu saņem lietotājs, kurš ir iepirkuma komisijas sekretārs.

 • Šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Iepirkuma pamatdati redzams, ka iepirkuma statuss ir Neizsludināts.

 • Atzīmējiet izvēles rūtiņu DIS (Dinamiskā iepirkumu sistēma).

 • Izvēršamajā blokā Pasūtītājs jau ir redzama sistēmā sākotnēji ievadītā informācija par pasūtītāju – organizācijas un kontaktpersonu dati.

 • Ja iepirkums tiek veikts citu pasūtītāju vajadzībām, atzīmējiet izvēles rūtiņu Citu pasūtītāju vajadzībām un izvēlieties faktiskos saņēmējus no saraksta. Ja faktisko saņēmēju saraksts ir tukšs vai tajā nav atrodama nepieciešamā organizācija, lietotājam ar lomu Pasūtītāja administrators jāveic izmaiņas organizācijas datos.

 • Ja DIS veidosiet ar nosacījumu, ka to varēs izmantos visi EIS reģistrēti pasūtītāji, atzīmējiet izvēles rūtiņu Centralizēta DIS. Šajā situācijā faktiskie saņēmēji nav jānorāda. Ņemiet vērā, ka pēc iepirkuma publicēšanas, šo nosacījumu vairs nevarēs mainīt.

 • Pēc datu papildināšanas saglabājiet tos, nospiežot pogu Saglabāt.

Vispārējie norādījumi DIS datu papildināšanai

Ja atzīmētas izvēles rūtiņas Citu pasūtītāju vajadzībām un Centralizēta DIS, pēc iepirkuma publicēšanas šo nosacījumu vairs nevarēs mainīt.

Iepirkuma pamatdati

Pasūtītājs