41/52

5.3. Komisijas dalībnieka individuālā atbilstības vērtējuma ievadīšana sistēmā

Lai sistēmā norādītu iepirkuma piedāvājumiem individuālo vērtējumu, rīkojieties šādi:

  • Atveriet piedāvājuma šķirkli Vērtēšana.

  • Izvērsiet tās daļas bloku, kurai veiksiet vērtēšanu.~~ image88.png

  • Pretendenta rindas labajā malā uzklikšķiniet uz ikonas ar lupu.~~ image89.png

  • Tiek atvērts Kopsavilkums IK locekļa individuālajai atbilstības pārbaudei.

  • Iepazīstieties ar piedāvājuma datiem katrai prasībai un sniedziet savu vērtējumu, uzklikšķinot uz atbilstošās ikonas, piemēram, image90.png Atbilst, image91.png Neatbilst vai image92.png Daļēji atbilst.

  • Ja nepieciešams uzdot pretendentam precizējošus jautājumus, uzklikšķiniet uz ikonas ar jautājuma zīmi image93.png un uznirstošajā logā ierakstiet atbilstības aprakstu.

  • Pēc tam, kad visas prasības ir izvērtētas, nospiediet pogu image94.png .

  • Ja piedāvājumu iesnieguši vairāki pretendenti, pēc viena pretendenta piedāvājuma izvērtēšanas, pāriet pie nākamā pretendenta piedāvājuma vērtēšanas. Uzklikšķiniet atkārtoti uz šķirkļa Vērtēšana nosaukuma un veiciet iepriekš aprakstītās darbības.

Šādi nepieciešams izvērtēt katras daļas katra pretendenta piedāvājumu.

Individuālā vērtējuma norādīšana sistēmā

Ja IK dalībnieki vienojas veikt vērtēšanu ārpus sistēmas, tad katrs komisijas dalībnieks aprakstītās darbības sistēmā neveic, IK sekretārs ievada tikai kopējo vērtējumu.

Vērtēšana

IK locekļa individuālā atbilstības pārbaude