42/52

5.4. Kopējā IK atbilstības vērtējuma ievadīšana

Lai sistēmā norādītu kopējo vērtējumu katram pretendentam, rīkojieties šādi:

  • Atveriet piedāvājuma šķirkli Vērtēšana.

  • Izvērsiet tās daļas bloku, kurai veiksiet vērtēšanu.~~ image88.png

  • Pretendenta rindas labajā malā uzklikšķiniet uz ikonas Norādīt pārbaudes kopvērtējumu.~~ image95.png

  • Lai pievienotu kopējo vērtējumu prasībai, sākotnēji iepazīstieties ar individuālajiem vērtējumiem, uzklikšķiniet uz ikonas citi IKL image96.png prasību rindas labajā malā.

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Vērtējumu apkopojums prasībai, kurā redzami citu komisijas dalībnieku vērtējumi.

  • Aizveriet logu un norādiet konkrētā pretendenta kopējo vērtējumu prasībai, uzklikšķinot uz atbilstošās ikonas, piemēram, image90.png Atbilst, image91.png Neatbilst vai image92.png Daļēji atbilst.

  • Līdzīgā veidā pievienojiet kopējo vērtējumu arī pārējām prasībām.

  • Pēc tam norādiet konkrētā pretendenta kopējo vērtējumu visai iepirkuma daļai, izvēršamajā blokā Atbilstības pārbaude uzklikšķinot uz kādas no ikonām, piemēram, Atbilst, Neatbilst vai Daļēji atbilst.~~ image97.png

  • Lai pārietu pie nākamā pretendenta piedāvājuma vērtēšanas, uzklikšķiniet atkārtoti uz šķirkļa Vērtēšana nosaukuma un veiciet iepriekš aprakstītās darbības.

Šādi nepieciešams izvērtēt katras daļas katra pretendenta piedāvājumu. Piedāvājumiem, kuriem atbilstības pārbaude ir ievadīta sistēmā, kolonnā Atbilstība redzama īpaša atzīme~~ image98.png

Kopējā IK atbilstības vērtējuma ievadīšana

Kopējo IK atbilstības vērtējumu var ievadīt tikai pēc tam, kad ir beidzies individuālā vērtējuma norādīšanas laiks.

Norādīt pārbaudes kopvērtējumu

Kopvērtējums daļai