43/52

5.5. Jautājumu uzdošana pretendentam

Lai uzdotu jautājumus pretendentam:

  • Atveriet iepirkuma šķirkli Dokumenti.

  • Izvērsiet bloku Jautājumi pretendentiem un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image99.png

  • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet Nosaukumu.

  • Norādiet pretendentu, kuram uzdosiet jautājumu.

  • Norādiet piedāvājumu, par kuru jautāsiet.

  • Norādiet, par kuru iepirkuma daļu jautāsiet.

  • Norādiet atbildes sniegšanas termiņu.

  • Nospiediet pogu Izvēlēties datni, sameklējiet sagatavoto jautājuma datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

  • Lai nosūtītu jautājumus pretendentam, nospiediet pogu Nosūtīt.

Jautājumu uzdošana pretendentiem

Jautājumus pretendentam iespējams uzdot tikai pēc atbilstības pārbaudes uzsākšanas.

Jautājumi pretendentam

Dokumenta uzturēšana