82/132

4.16. Lēmuma publicēšana un līgumu slēgšana

Kad ir pieņemts lēmums par rezultātiem, to var ģenerēt un publicēt sistēmā.

Lēmumu par rezultātiem iespējams ģenerēt šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Noslēguma ziņojums vai lēmums par rezultātiem nospiežot pogu image140.png .

Ja nepieciešams veikt labojumus automātiski ģenerētajā dokumentā vai aizstāt to ar ārpus sistēmas sagatavoto datni, uzklikšķiniet uz image141.png ikonas.

Pēc tam logā Dokumenta uzturēšana:

  • Ja nepieciešams labot ģenerēto datni, uzklikšķiniet uz lejupielādes ikonas image142.png , labojiet dokumentu savā datorā un saglabājiet izmaiņas tajā.

  • Dzēsiet automātiski ģenerēto dokumentu no saraksta, uzklikšķinot uz image143.png ikonas.

  • Augšupielādējiet rediģēto vai ārpus sistēmas sagatavoto lēmuma par rezultātiem dokumentu

  • Apstipriniet veiktās darbības, nospiežot pogu image144.png , vai arī, lai lēmums par rezultātiem būtu apskatāms visiem sistēmas lietotājiem (arī nereģistrētiem) image145.png .

  • Sistēmas brīdinājuma logā nospiediet pogu image146.png .

Ja par visām iepirkuma daļām lēmums ir pieņemts un noslēgti līgumi, vai arī nepieciešamības gadījumā norādīts sistēmā par daļas izbeigšanu vai pārtraukšanu, šķirklī Pamatdati nospiediet pogu Pabeigt vērtēšanu un pēc tam nospiediet pogu Noslēgt līgumu.

Kā redzams, iepirkuma statuss tiek mainīts uz Līgums noslēgts.

Lai pievienotu noslēgto līgumu:

  • Šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Līgumi, uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

  • Uznirstošā loga Dokumenta uzturēšana laukā Nosaukums ierakstiet dokumenta nosaukumu. Tad norādiet datus par Līguma slēdzējiem un pievienojiet to sarakstam, norādiet līguma noslēgšanas datumu. Pēc tam nospiediet pogu Izvēlēties datni (Choose File) sameklējiet līguma datni un nospiediet pogu Atvērt vai Open.

  • Blokā Datnes atzīmējiet izvēles rūtiņu tai datnei, kuru paredzēts publicēt.

  • Lai saglabātu ievadītos datus un tos publicēt, nospiediet pogu Saglabāt un publicēt.

Ja nepieciešams, sagatavoto līgumu iespējams nosūtīt uz E-adresi – atveriet dokumenta ieraksta rindiņu un logā Dokumenta uzturēšana nospiediet pogu Nosūtīt uz e-adresi. Detalizētāku skaidrojumu, kā veikt šo darbību, skatiet 3.13. Dokumentu nosūtīšana uz E-adresi.

Lēmuma publicēšana un līgumu slēgšana

Pēc vērtēšanas pabeigšanas veikt labojumus ievadītajos iepirkuma rezultātos nebūs iespējams.

Līgums piešķirts

Noslēgt līgumu

Pabeigt vērtēšanu