4. nodaļa.
Iepirkuma izsludināšana, grozījumi, pārtraukšana, sēdes