48/52

5.10. Līgumu slēgšana un vērtēšanas pabeigšana

Kad pēc likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa notecējuma iepirkuma līgums ir parakstīts, pasūtītājs to pievieno sistēmā.

  • Atveriet šķirkli Dokumenti un izvērsiet bloku Līgumi.~~ image106.png

  • Uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas. Tiek atvērts uznirstošais logs Dokumenta uzturēšanas, kurā laukā Nosaukums ierakstiet dokumenta nosaukumu.

  • Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ir publicējams.

  • Norādiet pretendentu, pretendenta piedāvājumu, piedāvājuma daļu un pievienojiet sarakstam.~~ image107.png

  • Pēc tam izvēlieties noslēgšanas datumu.

  • Ierakstiet līgumcenu un norādiet valūtu.

  • Lai pievienotu sagatavoto un jau parakstīto līguma kopiju, nospiediet pogu Izvēlēties datni.

  • Sameklējiet datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

  • Lai datne būtu publiski pieejama, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ir publiska.

  • Nospiediet pogu Saglabāt un publicēt un atvērtajā paziņojuma logā nospiediet pogu Turpināt.

Līguma_slēgšana

Pēc vērtēšanas pabeigšanas iepirkuma process ir veiksmīgi noslēdzies.

Noslēgt līgumu

Pabeigt vērtēšanu