93/132

5.7. Dokumentu pievienošana iepirkuma datiem

Šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Aktuālie iepirkuma dokumenti ir ievietojami iepirkuma dokumenti (piemēram, nolikums, instrukcija, Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD), iepirkuma līguma projekts, vispārīgās vienošanās projekts) un cita veida informācija, kuru kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams norādīt iepirkuma šķirkļos.

Iepirkuma dokumenti tiek pievienoti iepirkuma sagataves šķirklī Dokumenti.

  • Izvēršamajā blokā Aktuālie iepirkuma dokumenti uzklikšķiniet uz image37.png ikonas.

  • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet dokumenta nosaukumu.

  • Pēc tam nospiediet pogu Choose File/Izvēlēties datni. Sameklējiet datni un nospiediet pogu Open/Atvērt.

  • Pēc tam, kad augšupielādes darbība veiksmīgi pabeigta, datnes nosaukums redzams sarakstā, un statuss ir Veiksmīgi augšupielādēts.

  • Nospiediet pogu Saglabāt.

  • Izvēršamajā blokā Iepirkuma dokumenti redzams pievienotās datnes nosaukums.

Iepirkuma dokumentu pievienošana

Iepirkuma dokumenti