123/132

5.28. Kandidāta iekļaušana DIS

Kandidātu Dinamiskajā iepirkumu sistēmā var pievienot, ja ir pabeigta iesniegto pieteikumu vērtēšana un iepirkuma statuss ir Uzsākta līguma slēgšana vai Līgums noslēgts.

Ja iepirkums sadalīts daļās Visām iepirkuma daļām jābūt izvērtētām un katrai daļai ir jābūt norādītiem līgumslēdzējiem.

Lai pievienotu kandidātu, atveriet iepirkuma šķirkli Pamatdati:

  • izvēršamajā blokā Dinamiskā iepirkumu sistēma, uzklikšķiniet uz image155.png ;

  • tiek atvērts DIS dalībnieku pievienošanas logs, kurā atzīmējiet izvēles rūtiņu pievienojamā kandidāta rindiņas sākumā. Ja tiks pievienoti visi sarakstā redzamie kandidāti, uzklikšķiniet uz image156.png ;

  • Izmantojot kalendāru vai ierakstot manuāli, norādiet dalības termiņu un pēc tam nospiediet pogu image157.png .

Tagad izvēršamajā blokā Dinamiskā iepirkumu sistēma saraksta veidā redzami visi pievienotie kandidāti.

Ja nepieciešams mainīt kandidāta dalības termiņu, uzklikšķiniet uz image158.png zīmuļa ikonas ieraksta rindiņas labajā malā. Kandidātam, kuram DIS dalības termiņa sākuma datums ir pagātnē vai pašreizējās dienas datums, var labot tikai DIS dalības termiņa beigu datumu.

Dzēst no saraksta iespējams tikai kandidātu, kuram DIS dalības termiņš ir nākotnē. Lai to veiktu, uzklikšķiniet uz atkritnes ikonas un sistēmas brīdinājuma logā nospiediet pogu image159.png .

Kandidāta iekļaušana DIS

Ja iepirkums sadalīts daļās, DIS dalībnieki jāpievieno katrai iepirkuma daļai.

DIS dalībnieki

Kandidāta iekļaušana DIS