77/132

4.11. Papildu informācijas, skaidrojumu un vēsturisko sēžu pievienošana

Ja komisijai ir radusies nepieciešamība pievienot iepirkumam papildu dokumentāciju vai sniegt citus skaidrojumus potenciālajiem pretendentiem:

  • iepirkuma šķirklī Dokumenti atveriet to izvēršamo bloku, kuram dokumentu pievienosiet, piemēram, image149.png vai image150.png ;

  • izvēršamajā blokā uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas image151.png ;

  • aizpildiet uznirstošā loga obligātos laukus, sameklējiet datni, pievienojiet to un saglabājiet ievadīto informāciju.

Vēsturisko sēžu pievienošana

Tā kā mazajam iepirkumam nav paredzēta iespēja veidot elektroniskās iepirkuma komisijas sēdes, vēsturiskās sēdes pievienojiet izvēršamajā blokā Sēžu dokumenti. Pievienotie sēžu dokumenti nav publiski pieejami.

Vēsturisko sēžu pievienošana mazajam iepirkumam