97/132

5.11. Iepirkuma sēdes

5.11.1. Iespējamie sēžu veidi

Organizējot iepirkumu, jānotiek vairākām sēdēm, piemēram:

  • iepirkuma izsludināšanas sēde;

  • grozījumu izsludināšanas sēde;

  • atbilstības pārbaudes sēde;

  • rezultātu izsludināšanas sēde.

Ārpus sistēmas notikušo sēžu dati tiek ievadīti pēc vienota principa, veicot šādas secīgas darbības:

  • sēdes izsludināšana;

  • balsojuma rezultātu ievadīšana;

  • sēdes protokola pievienošana;

  • protokola apliecinājums;

  • sēdes slēgšana.

Iepirkuma organizēšanas procesā tā statuss sistēmā secīgi mainās, sākot no Neizsludināts uz Izsludināts.

image57.png

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes organizēšana atšķiras no pārējo sēžu organizēšanas procesa.

Sēdes

Protokols

Publicēšana