44/52

5.6. Atbilstības pārbaudes nodošana balsošanai

Pēc kopējā iepirkuma komisijas atbilstības vērtējuma ievadīšanas sistēmā, atbilstības pārbaudes jānodod balsošanai, nospiežot pogu Nodot atbilstību balsošanai:

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Nodot balsošanai atbilstības pārbaudes.

  • Norādiet iepirkuma daļas, uzklikšķinot uz izvēles rūtiņas, kas atrodas pretī daļai. Ja nepieciešams atzīmēt visas daļas, uzklikšķiniet uz hipersaites Atzīmēt visus.

  • Nospiediet pogu Nodot balsošanai atbilstības pārbaudes.

  • Tagad iepirkuma šķirkļa Vērtēšana laukā Pārbaudes statuss ir redzams, ka iniciēta balsošana par konsolidēto vērtējumu.

  • Pēc nodošanas balsošanai automātiski tiek izveidots sēdē izskatāmais jautājums.

  • Pēc tam izveidojiet jaunu sēdes projektu, ievadiet sēdes pamatdatus un pievienojiet sēdi. Ja atvērsiet jau izveidotu sēdes projektu, sistēmā izveidotais izskatāmais jautājums ir jāiekļauj sēdē, uzklikšķinot uz ikonas Iekļaut sēdē.

  • Tālākā procedūra sistēmā noris tieši tāpat, kā organizējot jebkuru citu sēdi.

Atbilstības pārbaudes nodošana balsošanai

Pēc sēdes slēgšanas iepirkuma daļām statuss tiek mainīts uz Piedāvājumi/pieteikumi atlasīti, un pārbaudes statuss ir Konsolidētais vērtējums apstiprināts.

Nodot balsošanai atbilstības pārbaudes

Pārbaudes statuss