3. nodaļa.
3. Iepirkuma dati e-konkursu apakšsistēmā