3. nodaļa.
Darbs ar iepirkuma prasībām un kritērijiem