24/52

3.4. Prasības ar ievadlaukiem

Pasūtītājs sistēmā definē attiecīgo prasību izpildes ievadlaukus, kuros pretendents ievada sava piedāvājuma vērtības.

Sistēmā iespējami šādi ievadlauku veidi:

 • Valūta – izmantojams, lai veidotu ievadlauku valūtas skaitlisko vērtību ievadei;

 • Skaitlis – izmantojams, lai veidotu ievadlauku skaitlisko vērtību ievadei;

 • Datumlaiks – izmantojams, lai veidotu ievadlauku datumlaika ievadei;

 • Uzskaitījums – izmantojams, lai veidotu izvēļu sarakstu;

 • Teksts – izmantojams, lai veidotu ievadlauku teksta ievadei;

 • Hipersaite – izmantojams, lai veidotu ievadlauku hipersaites ievadei;

 • Virsraksts – izmantojams, lai prasības strukturētu grupās vai lai pievienotu prasību bez ievadlauka un bez prasības pievienot dokumentu.

Prasību ievade notiek pēc vienota principa:

 • Konkrētās iepirkuma sagataves šķirklī Prasības izvērsiet vajadzīgo prasību bloku un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image38.png

 • Ierakstiet prasības nosaukumu.~~ image39.png

 • Laukā Paskaidrojums pievienojiet prasības aprakstu, ierakstot vai iekopējot to no jau sagatavota dokumenta.

 • Ja iepirkums dalīts daļās, laukā Prasība attiecas norādiet, vai tā attiecināma uz visām iepirkuma daļām, vai tikai uz atsevišķām daļām. Ja norādīsiet, ka prasība attiecināma tikai uz atsevišķām daļām, pēc tam konkretizējiet, uz kuru daļu, norādot tās nosaukumu.

 • Izvēršamajā blokā Ievadlauka veids norādiet ievadlauku informāciju.

 • Pēc tam prasību izvēršamajā blokā redzama pievienotā prasība – tās nosaukums, ievadlauka veids un informācija par dokumenta pievienošanu.

Prasības ar ievadlaukiem

Pārdomāts ievadlauku izmantojums piegādātājiem vienkāršos piedāvājuma datu ievadi.

Prasības ar ievadlaukiem

Ievadlauka veids